Hepatitis B kort en bondig

Hepatitis B is een ontsteking van de lever veroorzaakt door een infectie met het hepatitis B virus (HBV). Deze ontsteking kan ernstig of minder ernstig van vorm zijn. Het woord “hepatitis” komt van “hepar” het Griekse woord voor lever, het achtervoegsel “-itis” betekent ontsteking.

Het virus wordt overgedragen door bloedcontact en onveilig seksueel contact. Hepatitis B kan chronisch worden en besmettelijk blijven. Een chronische hepatitis B infectie leidt soms tot littekenvorming in de lever (levercirrose) en kan na vele jaren zelfs tot sterfte leiden. Door behandeling kunnen ernstige gevolgen van de hepatitis B infectie voorkomen worden.

Wereldwijd zijn ongeveer 400 miljoen mensen chronisch geinfecteerd. In België is ongeveer 0,7% van de bevolking drager van het hepatitis B virus. In een aantal bevolkingsgroepen komt hepatitis B vaker voor, dit betreft immigranten, mannen die seks hebben met mannen en mensen met wisselende seksuele contacten.