In het Belgisch Staatsblad van vrijdag 8 augustus 2014 verscheen een belangrijk besluit van de Federale Overheidsdienst Gezondheid: het Protocolakkoord ‘HCV-Plan’. Dit Plan legt de principes vast voor het toekomstige beleid voor de strijd tegen hepatitis C. PROTOCOLAKKOORD ‘HCV-PLAN’ Het Plan heeft 6 strategische assen: 1. Preventie 2. Screening 3. Tenlasteneming 4. Inenting 5. Onderzoek.. read more →

VHC vzw is stichtend lid van de ELPA (European Liver Patients Association), lid van de WHA (World Hepatitis Alliance) en lid van het Vlaams Patiënten Platform. Betrouwbare informatie is voor VHC een blijvende zorg. We trachten de op Hepafocus aangeboden kennis over hepatitis B en C dan ook medisch correct en up-to-date te houden, hierin geadviseerd en gestuurd door verscheidene dokters en professoren van Belgische ziekenhuizen, waarvoor onze dank.

Dankzij de financiële steun van: